Algemeen

Waar moet ik zijn met een examenklacht of vraag over het eindexamen voortgezet onderwijs?

Examenklacht bij LAKS

Heb je een klacht over (de inhoud van) het eindexamen? Dan kun je die indienen bij het LAKS.  Het LAKS verzamelt examenklachten en probeert problemen op te lossen. Het LAKS kan je ook helpen als je vragen hebt over:

  • onderwijs en medezeggenschap;
  • het leerlingenstatuut;
  • examinering;
  • andere wettelijke regelingen.

Klacht examen indienen bij Inspectie van het Onderwijs

De directeur of rector van de school is verantwoordelijk voor een goed verloop van de centrale examens. Vind je dat een centraal examen niet volgens de regels is afgenomen? Dan kun je hierover een e-mail of brief sturen naar de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie gaat dan na of je klacht gegrond is. En of het examen eventueel ongeldig moet worden verklaard. Achteraf controleert de Inspectie aan de hand van de eindexamengegevens of scholen de juiste uitslag bepaald hebben. De resultaten van deze controle komen in het Onderwijsverslag.

Klachtencommissie van de school

Je kunt bij de klachtencommissie van de school terecht met klachten over gedrag en beslissingen van:

  • de leiding van de school;
  • het personeel van de school. 

Elke school heeft een klachtencommissie. In de schoolgids staat informatie over hoe je een klacht indient. En welke termijnen daarvoor gelden.

Commissie van beroep bij centraal examen voortgezet onderwijs

Je kunt ook in beroep gaan bij de commissie van beroep. Dat kan bijvoorbeeld als je het oneens bent met maatregelen van de directeur omdat je het examenreglement hebt overtreden. Het adres en de samenstelling van de commissie van beroep staan in het examenreglement van de school.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wie is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de school voor voortgezet onderwijs?
Kan ik mijn diploma of cijferlijst vervangen bij verlies, naamswijziging of geslachtsverandering?
Wat is het staatsexamen?
Hoe kies ik een goede middelbare school voor mijn kind?
Hoe lang moet een school examenmateriaal bewaren?
Hoe lang mogen leerlingen doen over het voortgezet onderwijs?
Hoe zit het met gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs?
Kan ik binnen de 2e fase overstappen tussen havo en vwo?
Kan ik een tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren krijgen?
Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind weigeren?
Wanneer ben ik geslaagd voor het eindexamen havo of vwo?
Wat kan ik doen als ik gezakt ben voor het eindexamen?
Wanneer ben ik geslaagd voor het vmbo-examen?
Wanneer is het eindexamen voortgezet onderwijs?
Wanneer kan ik op aangepaste wijze examen doen in het voortgezet onderwijs?
Wat doet de leerlingenraad in het onderwijs?
Wat is de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Wat is de waarde van mijn oude Nederlandse diploma?
Welke documenten heb ik nodig als ik mijn kind wil inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs?
Welke vreemde talen krijg ik in de 2e fase havo en vwo?
Welke vreemde talen krijg ik in de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Wie mag de leerlinggegevens van mijn kind inzien in het voortgezet onderwijs?
Kan ik vrijstelling krijgen voor examenvakken in het voortgezet onderwijs?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON