Algemeen

Wat kan ik doen als ik gezakt ben voor het eindexamen?

Herkansing centraal examen

Je mag het centraal examen van een vak opnieuw doen tijdens het 2e tijdvak. Herkansen in het 3e tijdvak kan alleen onder voorwaarden. Die voorwaarden staan in artikel 45 van het Eindexamenbesluit.

Je mag zelf kiezen in welk vak je wilt herkansen. Het maakt niet uit welk cijfer je voor dat vak haalde in het 1e tijdvak. Het hoogste cijfer telt. Haal je een lager cijfer  voor de herkansing dan voor het 1e examen? Dan blijft het cijfer van het 1e examen staan. 

Je kunt ook gespreid eindexamen doen. Dat kan bijvoorbeeld als je ziek bent geweest en nog niet in alle vakken eindexamen hebt kunnen doen. In het volgende schooljaar mag je in de andere vakken examen doen.

Gezakt voor het eindexamen havo of vwo

Als je bent gezakt, kun je het examenjaar overdoen. Je doet dan het jaar daarna opnieuw het volledige centraal examen. Je kunt ook in het volwassenenonderwijs (link naar dossier volwassenenonderwijs) examen doen voor de vakken die je nog niet hebt gehaald. Of je haalt de ontbrekende vakken via het staatsexamen (link naar vac Wat is het staatsexamen?). Dan hoef je alleen de vakken over te doen waarvoor je een onvoldoende hebt gehaald. 

Houd hierbij rekening met de exameneis van ten minste een 5,5 voor het gemiddelde centraal examencijfer. Is het eindcijfer voor bepaalde vakken voldoende? Dan kan het toch raadzaam zijn om deze vakken opnieuw te doen als het cijfer van het centraal examen onvoldoende was.

Geen diploma voor lagere onderwijssoort

Ben je gezakt voor het eindexamen? Dan kun je niet alsnog een diploma voor een lagere onderwijssoort krijgen. Je kunt bijvoorbeeld geen havo-diploma krijgen als je bent gezakt voor het atheneum-examen. Het is ook niet mogelijk om bij de staatsexamencommissie een staatsexamendiploma voor een lagere onderwijssoort aan te vragen.

Je kunt wel in het volgende schooljaar in aanmerking komen voor een staatsexamendiploma voor een lagere onderwijssoort. Je moet dan wel minimaal 1 vak afleggen op het niveau van de lagere onderwijssoort. Bijvoorbeeld als  je gezakt bent voor je vwo-diploma. Dan kun je alleen een staatsexamendiploma havo krijgen als je in het volgende schooljaar voor 1 of meer vakken slaagt voor het havo-examen.

Gezakt voor het vmbo-examen

Ben je gezakt voor het vmbo-examen? Dan kun je het examenjaar overdoen. En het jaar erop opnieuw het volledige centraal examen doen. Volg je de theoretische leerweg (vmbo-t)? Dan kun je de ontbrekende vakken halen via het staatsexamen. Ook kun je via het volwassenenonderwijs examen  doen voor de vakken die je nog niet hebt gehaald. 

Geen diploma andere leerweg

Ben je gezakt voor het examen vmbo-t? Dan kun je geen diploma krijgen voor een andere leerweg binnen het vmbo. Heb je een van de andere leerwegen gevolgd?Dan doe je niet alleen examen in algemene theoretische vakken. Maar ook in een beroepsgericht vak. Met vmbo-t hoef je geen beroepsgericht vak te volgen.

De diploma's voor de beroepsgerichte leerwegen zijn onderling niet inwisselbaar. Daarvoor zijn de verschillen tussen de examenniveaus van deze leerwegen te groot.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wie is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de school voor voortgezet onderwijs?
Kan ik mijn diploma of cijferlijst vervangen bij verlies, naamswijziging of geslachtsverandering?
Wat is het staatsexamen?
Hoe kies ik een goede middelbare school voor mijn kind?
Hoe lang moet een school examenmateriaal bewaren?
Hoe lang mogen leerlingen doen over het voortgezet onderwijs?
Hoe zit het met gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs?
Kan ik binnen de 2e fase overstappen tussen havo en vwo?
Kan ik een tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren krijgen?
Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind weigeren?
Waar moet ik zijn met een examenklacht of vraag over het eindexamen voortgezet onderwijs?
Wanneer ben ik geslaagd voor het eindexamen havo of vwo?
Wanneer ben ik geslaagd voor het vmbo-examen?
Wanneer is het eindexamen voortgezet onderwijs?
Wanneer kan ik op aangepaste wijze examen doen in het voortgezet onderwijs?
Wat doet de leerlingenraad in het onderwijs?
Wat is de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Wat is de waarde van mijn oude Nederlandse diploma?
Welke documenten heb ik nodig als ik mijn kind wil inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs?
Welke vreemde talen krijg ik in de 2e fase havo en vwo?
Welke vreemde talen krijg ik in de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Wie mag de leerlinggegevens van mijn kind inzien in het voortgezet onderwijs?
Kan ik vrijstelling krijgen voor examenvakken in het voortgezet onderwijs?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON