Algemeen

Wanneer kan ik op aangepaste wijze examen doen in het voortgezet onderwijs?

Voorwaarden examen op aangepaste wijze

Je kunt het examen op aangepaste manier afleggen als je:

  • een andere moedertaal dan het Nederlands hebt;
  • een handicap hebt;
  • dyslectisch bent;
  • dyscalculie hebt;
  • ziek bent geweest in jouw examenjaar.

Examen en andere moedertaal

Is Nederlands niet je moedertaal? En heb je maximaal 6 jaar onderwijs in Nederland gevolgd? Dan kun je op een aangepaste manier examen doen. Deze 6 jaar zijn inclusief het schooljaar waarin je examen doet. De school kan je toestemming geven om:

  • maximaal 30 minuten langer over het centraal examen te doen;
  • een Nederlands woordenboek te gebruiken;
  • een vertaalwoordenboek vanuit je moedertaal naar het Nederlands te gebruiken.

Examen en handicap

Heb je een handicap? Dan kan de schoolleiding toestaan dat je examen geheel of gedeeltelijk wordt afgestemd op je handicap. Heb je geen duidelijke lichamelijke beperking? Dan moet je een deskundigheidsverklaring van een psycholoog, orthopedagoog of arts hebben. Je kunt dan in elk geval maximaal 30 minuten langer over je examen doen. Andere aanpassingen en hulpmiddelen moeten in de deskundigenverklaring staan. Of deze moeten aantoonbaar aansluiten bij het begeleidingsadvies in de verklaring.

Examen en dyslexie

Ben je dyslectisch? Dan kan de school toestaan dat je maximaal 30 minuten langer over het examen doet. En dat je de geschreven teksten ook kan beluisteren. Voor aanpassingen heb je een dyslexieverklaring nodig.

Dyscalculie en examen

Heb je dyscalculie? Dan kun je  maximaal 30 minuten langer over je examen doen. Dit geldt voor examens met veel rekenwerk. Je mag een rekenmachine gebruiken. Andere hulpmiddelen zoals een formulekaart of rekentabellen mag je niet gebruiken.

Gespreid examen bij langdurig ziek of afwezig

Heb je door langdurige ziekte of door overmacht niet genoeg onderwijs kunnen volgen? Dan kan de schoolleiding toestaan dat je het examen gespreid over 2 jaar aflegt. Kun je door tijdelijke ziekte niet deelnemen aan het 1e tijdvak van het eindexamen? Dan mag je uitwijken naar het 3e tijdvak. De school beoordeelt of je hiervoor in aanmerking komt.

Aanvragen voorzieningen examen

De voorzieningen die je aanvraagt voor het examen mogen niet te veel afwijken van de voorzieningen die je tijdens je studie hebt gekregen. In de meeste gevallen kun je wel 30 minuten extra examentijd krijgen. De school moet de voorzieningen op tijd aanvragen bij de Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie). Daarbij zijn een deskundigenverklaring en een diagnose nodig.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wie is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de school voor voortgezet onderwijs?
Kan ik mijn diploma of cijferlijst vervangen bij verlies, naamswijziging of geslachtsverandering?
Wat is het staatsexamen?
Hoe kies ik een goede middelbare school voor mijn kind?
Hoe lang moet een school examenmateriaal bewaren?
Hoe lang mogen leerlingen doen over het voortgezet onderwijs?
Hoe zit het met gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs?
Kan ik binnen de 2e fase overstappen tussen havo en vwo?
Kan ik een tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren krijgen?
Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind weigeren?
Waar moet ik zijn met een examenklacht of vraag over het eindexamen voortgezet onderwijs?
Wanneer ben ik geslaagd voor het eindexamen havo of vwo?
Wat kan ik doen als ik gezakt ben voor het eindexamen?
Wanneer ben ik geslaagd voor het vmbo-examen?
Wanneer is het eindexamen voortgezet onderwijs?
Wat doet de leerlingenraad in het onderwijs?
Wat is de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Wat is de waarde van mijn oude Nederlandse diploma?
Welke documenten heb ik nodig als ik mijn kind wil inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs?
Welke vreemde talen krijg ik in de 2e fase havo en vwo?
Welke vreemde talen krijg ik in de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Wie mag de leerlinggegevens van mijn kind inzien in het voortgezet onderwijs?
Kan ik vrijstelling krijgen voor examenvakken in het voortgezet onderwijs?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON