Algemeen

Wat doet de leerlingenraad in het onderwijs?

Rechten van de leerlingenraad

De leerlingenraad kan:

  • de medezeggenschapsraad (mr) van de school adviseren;
  • eisen dat de medezeggenschapsraad een advies doorgeeft aan het schoolbestuur.

Het schoolbestuur moet dan binnen 3 maanden een schriftelijk antwoord geven.

De leerlingenraad houdt zich ook bezig met:

  • de verbetering van de sfeer op school;
  • de kwaliteit van het onderwijs.

Leerlingenraad in het onderwijs oprichten

De leerlingenraad heeft geen wettelijke status of taken. Scholen hoeven geen leerlingenraad in te stellen. Om lid te worden van de leerlingenraad moet een leerling minimaal 13 jaar oud zijn.

Lid worden medezeggenschapsraad

Leerlingen kunnen ook lid worden van de medezeggenschapsraad. Op die manier kunnen zij ook invloed uitoefenen op de gang van zaken in en rond de school.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wie is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de school voor voortgezet onderwijs?
Kan ik mijn diploma of cijferlijst vervangen bij verlies, naamswijziging of geslachtsverandering?
Wat is het staatsexamen?
Hoe kies ik een goede middelbare school voor mijn kind?
Hoe lang moet een school examenmateriaal bewaren?
Hoe lang mogen leerlingen doen over het voortgezet onderwijs?
Hoe zit het met gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs?
Kan ik binnen de 2e fase overstappen tussen havo en vwo?
Kan ik een tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren krijgen?
Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind weigeren?
Waar moet ik zijn met een examenklacht of vraag over het eindexamen voortgezet onderwijs?
Wanneer ben ik geslaagd voor het eindexamen havo of vwo?
Wat kan ik doen als ik gezakt ben voor het eindexamen?
Wanneer ben ik geslaagd voor het vmbo-examen?
Wanneer is het eindexamen voortgezet onderwijs?
Wanneer kan ik op aangepaste wijze examen doen in het voortgezet onderwijs?
Wat is de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Wat is de waarde van mijn oude Nederlandse diploma?
Welke documenten heb ik nodig als ik mijn kind wil inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs?
Welke vreemde talen krijg ik in de 2e fase havo en vwo?
Welke vreemde talen krijg ik in de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Wie mag de leerlinggegevens van mijn kind inzien in het voortgezet onderwijs?
Kan ik vrijstelling krijgen voor examenvakken in het voortgezet onderwijs?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON