Algemeen

Wat is de onderbouw van het voortgezet onderwijs?

Kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs

Het onderwijs in de onderbouw moet voldoen aan eisen (kerndoelen). Deze kerndoelen bepalen wat leerlingen in de onderbouw moeten weten en kunnen. Bijvoorbeeld wat scholieren moeten weten over geschiedenis. En wat ze na de 1e 2 jaar moeten kunnen berekenen bij wiskunde. In totaal zijn er 58 kerndoelen voor de onderbouw voortgezet onderwijs

Inrichting onderwijs en onderwijstijd

Scholen bepalen zelf hoe ze het onderwijs inrichten. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen voor:

  • vakken;
  • projecten;
  • leergebieden;
  • een combinatie hiervan. 

Scholen moeten wel voor 2 dingen zorgen:

Invulling lestijd onderbouw voortgezet onderwijs

Scholen moeten ten minste 2/3e van de lestijd in de onderbouw aan de kerndoelen besteden. De overige lestijd kunnen zij zelf invullen. Scholen kunnen bijvoorbeeld leerlingen van de havo en het vwo moderne vreemde talen geven. Vmbo-leerlingen kunnen meer praktische en beroepsgerichte programma's volgen. Ook kan een school meer aandacht besteden aan Nederlands, wiskunde, lichamelijke oefening of kunstvakken. Scholen hebben ook de mogelijkheid uitdagende programma's voor hoogbegaafde scholieren samen te stellen.

Cultuureducatie in onderbouw voortgezet onderwijs

Leerlingen in de onderbouw moeten ten minste 2 vakken volgen die bij de cultuureducatie horen. Ze kunnen kiezen uit:

  • beeldende vorming (tekenen, handvaardigheid, fotografie, film, audiovisuele vorming);
  • muziek;
  • drama;
  • dans.

Toezicht onderwijs onderbouw voortgezet onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs controleert of scholen de kerndoelen halen. En of scholen leerlingen goed voorbereiden op de bovenbouw. Via het schoolplan en de schoolgids legt de school verantwoording af aan ouders, leerlingen en personeel.

Schooladvies tijdens de onderbouw in het voortgezet onderwijs

In de onderbouw van het voortgezet onderwijs krijgt uw kind aan het einde van het 2e leerjaar een schooladvies. In dit advies staat meestal welke algemene richting (vmbo, havoof vwo) uw kind het beste kan volgen. Adviseert de school uw kind naar het vmbo te gaan? Dan staat in het advies vaak ook welke beroepsrichting het meest voor de hand ligt. Gaat uw kind naar de bovenbouw van het havo of vwo? Dan krijgt uw kind het advies voor 1 van de profielen.

Uw kind hoeft het advies van de school niet te volgen. De ontvangende school moet wel rekening houden met het advies van de school van herkomst.

Oriënteren op studie en beroep

Vast onderdeel van de onderbouw is de 'oriëntatie op studie en beroep'. Daarin leert uw kind meer over allerlei beroepen en over de opleidingen die voor die beroepen nodig zijn.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wie is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de school voor voortgezet onderwijs?
Kan ik mijn diploma of cijferlijst vervangen bij verlies, naamswijziging of geslachtsverandering?
Wat is het staatsexamen?
Hoe kies ik een goede middelbare school voor mijn kind?
Hoe lang moet een school examenmateriaal bewaren?
Hoe lang mogen leerlingen doen over het voortgezet onderwijs?
Hoe zit het met gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs?
Kan ik binnen de 2e fase overstappen tussen havo en vwo?
Kan ik een tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren krijgen?
Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind weigeren?
Waar moet ik zijn met een examenklacht of vraag over het eindexamen voortgezet onderwijs?
Wanneer ben ik geslaagd voor het eindexamen havo of vwo?
Wat kan ik doen als ik gezakt ben voor het eindexamen?
Wanneer ben ik geslaagd voor het vmbo-examen?
Wanneer is het eindexamen voortgezet onderwijs?
Wanneer kan ik op aangepaste wijze examen doen in het voortgezet onderwijs?
Wat doet de leerlingenraad in het onderwijs?
Wat is de waarde van mijn oude Nederlandse diploma?
Welke documenten heb ik nodig als ik mijn kind wil inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs?
Welke vreemde talen krijg ik in de 2e fase havo en vwo?
Welke vreemde talen krijg ik in de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Wie mag de leerlinggegevens van mijn kind inzien in het voortgezet onderwijs?
Kan ik vrijstelling krijgen voor examenvakken in het voortgezet onderwijs?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON