Algemeen

Welke vreemde talen krijg ik in de 2e fase havo en vwo?

Vrijstelling volgen 2e vreemde taal atheneum

Ben je leerling op het atheneum? Dan kun je in bepaalde gevallen vrijstelling krijgen voor een 2e moderne taal naast Engels. Het schoolbestuur bepaalt of je deze vrijstelling krijgt. Voor het gymnasium geldt deze regeling niet. Daar is de 2e vreemde taal namelijk Latijn of Grieks.

Profielkeuzevak 2e fase havo vwo

Je kunt een extra moderne taal als profielkeuzevak kiezen in de profielen cultuur en maatschappij en economie en maatschappij.

Vrije deel havo en vwo 2e fase

In de 2e fase havo en vwo kun je in het vrije deel ook vreemde talen kiezen. Dit kan alleen als de school deze taal aanbiedt. En de taal geen deel uitmaakt van het profiel.

Talen op startersniveau 2e fase havo vwo

Je kunt de volgende talen volgen op elementair niveau (startersniveau):

  • Spaans;
  • Italiaans;
  • Russisch;
  • Arabisch;
  • Turks.

Het schoolbestuur kan toestemming vragen aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap OCW) om andere talen als vak aan te bieden. Bijvoorbeeld Portugees en Nieuwgrieks.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wie is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de school voor voortgezet onderwijs?
Kan ik mijn diploma of cijferlijst vervangen bij verlies, naamswijziging of geslachtsverandering?
Wat is het staatsexamen?
Hoe kies ik een goede middelbare school voor mijn kind?
Hoe lang moet een school examenmateriaal bewaren?
Hoe lang mogen leerlingen doen over het voortgezet onderwijs?
Hoe zit het met gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs?
Kan ik binnen de 2e fase overstappen tussen havo en vwo?
Kan ik een tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren krijgen?
Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind weigeren?
Waar moet ik zijn met een examenklacht of vraag over het eindexamen voortgezet onderwijs?
Wanneer ben ik geslaagd voor het eindexamen havo of vwo?
Wat kan ik doen als ik gezakt ben voor het eindexamen?
Wanneer ben ik geslaagd voor het vmbo-examen?
Wanneer is het eindexamen voortgezet onderwijs?
Wanneer kan ik op aangepaste wijze examen doen in het voortgezet onderwijs?
Wat doet de leerlingenraad in het onderwijs?
Wat is de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Wat is de waarde van mijn oude Nederlandse diploma?
Welke documenten heb ik nodig als ik mijn kind wil inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs?
Welke vreemde talen krijg ik in de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Wie mag de leerlinggegevens van mijn kind inzien in het voortgezet onderwijs?
Kan ik vrijstelling krijgen voor examenvakken in het voortgezet onderwijs?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON