Algemeen

Welke vreemde talen krijg ik in de onderbouw van het voortgezet onderwijs?

Onderbouw havo en vwo

In de onderbouw van de havo en het vwo moet je naast Engels nog 2 moderne vreemde talen volgen. Meestal gaat het om Frans en Duits. De school mag 1 van deze talen vervangen door:

  • Spaans;
  • Russisch;
  • Italiaans;
  • Arabisch;
  • Turks.

Zit je op het gymnasium? Dan moet je ook de talen Latijn en Grieks volgen.

Onderbouw vmbo

In de onderbouw van het vmbo moet je naast Engels nog 1 moderne vreemde taal volgen. Dat is Frans of Duits. Maar de school mag deze talen vervangen door:

  • Spaans;
  • Arabisch;
  • Turks.

Je kunt soms vrijstelling krijgen voor een 2e moderne vreemde taal. Neem hiervoor contact op met je school. De regels over vrijstellingen staan in het Inrichtingsbesluit WVO.

Volg je de basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo? Dan hoef je geen 2e moderne taal te volgen.

Fries in de onderbouw

In de provincie Friesland is Fries een verplicht vak in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Scholen kunnen ontheffing van deze verplichting aanvragen bij de provincie. Bijvoorbeeld omdat er niet voldoende bevoegde leerkrachten zijn. Of omdat in de omgeving bijna niemand Fries spreekt.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wie is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de school voor voortgezet onderwijs?
Kan ik mijn diploma of cijferlijst vervangen bij verlies, naamswijziging of geslachtsverandering?
Wat is het staatsexamen?
Hoe kies ik een goede middelbare school voor mijn kind?
Hoe lang moet een school examenmateriaal bewaren?
Hoe lang mogen leerlingen doen over het voortgezet onderwijs?
Hoe zit het met gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs?
Kan ik binnen de 2e fase overstappen tussen havo en vwo?
Kan ik een tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren krijgen?
Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind weigeren?
Waar moet ik zijn met een examenklacht of vraag over het eindexamen voortgezet onderwijs?
Wanneer ben ik geslaagd voor het eindexamen havo of vwo?
Wat kan ik doen als ik gezakt ben voor het eindexamen?
Wanneer ben ik geslaagd voor het vmbo-examen?
Wanneer is het eindexamen voortgezet onderwijs?
Wanneer kan ik op aangepaste wijze examen doen in het voortgezet onderwijs?
Wat doet de leerlingenraad in het onderwijs?
Wat is de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Wat is de waarde van mijn oude Nederlandse diploma?
Welke documenten heb ik nodig als ik mijn kind wil inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs?
Welke vreemde talen krijg ik in de 2e fase havo en vwo?
Wie mag de leerlinggegevens van mijn kind inzien in het voortgezet onderwijs?
Kan ik vrijstelling krijgen voor examenvakken in het voortgezet onderwijs?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON