Algemeen

Wie mag de leerlinggegevens van mijn kind inzien in het voortgezet onderwijs?

Inzage van leerlinggegevens door ouders en verzorgers

Als ouder of verzorger bent u de wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. U mag dan ook de gegevens inzien die een school voor voortgezet onderwijs over uw kind bewaart. Bent u gescheiden en heeft u geen ouderlijk gezag meer? Ook dan moet de school u informatie geven over uw kind.

Afspraak met school voor inzage leerlinggegevens

Wilt u de leerlinggegevens inzien? Maak dan een afspraak met de school. Voor de privacy van andere leerlingen blijft er altijd iemand van de school bij terwijl u de gegevens bekijkt. Het is ook mogelijk om een kopie van de leerlinggegevens van uw kind te krijgen. Dit kost maximaal € 4,50.

Niet eens met leerlinggegevens

Staat er feitelijk onjuiste informatie in de leerlinggegevens? Dan mag u die laten verbeteren of verwijderen. Maar gaat het om een deskundig oordeel waarmee u het niet eens bent? Dan kunt u dit niet laten aanpassen. Het is wel mogelijk om uw visie op papier te zetten en aan de gegevens toe te voegen.

Inzage van leerlinggegevens door schoolleiding en onderwijspersoneel

Scholen in het voortgezet onderwijs mogen de leerlinggegevens beschikbaar stellen aan:

  • de schoolleiding;
  • het onderwijspersoneel dat betrokken is bij uw kind. 

Een psychologisch rapport mag bekeken worden door:

  • de schoolleiding;
  • de medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van het psychologisch onderzoek.

Inzage van leerlinggegevens door derden

Soms moet de school gegevens aan derden geven. Bijvoorbeeld:

  • bij de aanvraag van een leerlinggebonden budget (het rugzakje);
  • als een leerling naar een andere school gaat. Bijvoorbeeld binnen het voortgezet onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs;
  • als de Inspectie van het Onderwijs daarom vraagt. Die mag de leerlinggegevens inzien om toezicht te houden op de kwaliteit van het onderwijs;
  • in noodsituaties. Bijvoorbeeld bij vermoedens van kindermishandeling.

In andere gevallen moet u eerst toestemming geven voordat derden de gegevens van uw kind mogen inzien.

Vragen en klachten over inzien gegevens

Leerlinggegevens vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vragen en klachten over het recht op inzage en correctie kunt u het beste voorleggen aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP).


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wie is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de school voor voortgezet onderwijs?
Kan ik mijn diploma of cijferlijst vervangen bij verlies, naamswijziging of geslachtsverandering?
Wat is het staatsexamen?
Hoe kies ik een goede middelbare school voor mijn kind?
Hoe lang moet een school examenmateriaal bewaren?
Hoe lang mogen leerlingen doen over het voortgezet onderwijs?
Hoe zit het met gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs?
Kan ik binnen de 2e fase overstappen tussen havo en vwo?
Kan ik een tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren krijgen?
Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind weigeren?
Waar moet ik zijn met een examenklacht of vraag over het eindexamen voortgezet onderwijs?
Wanneer ben ik geslaagd voor het eindexamen havo of vwo?
Wat kan ik doen als ik gezakt ben voor het eindexamen?
Wanneer ben ik geslaagd voor het vmbo-examen?
Wanneer is het eindexamen voortgezet onderwijs?
Wanneer kan ik op aangepaste wijze examen doen in het voortgezet onderwijs?
Wat doet de leerlingenraad in het onderwijs?
Wat is de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Wat is de waarde van mijn oude Nederlandse diploma?
Welke documenten heb ik nodig als ik mijn kind wil inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs?
Welke vreemde talen krijg ik in de 2e fase havo en vwo?
Welke vreemde talen krijg ik in de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Kan ik vrijstelling krijgen voor examenvakken in het voortgezet onderwijs?

Externe artikelen
Voor- en vroegschoolse educatie

Download: HTML | CSV | Excel | JSON