Algemeen

Hebben leerlingen met een handicap recht op onderwijsvoorzieningen?

Voorbeelden onderwijsvoorzieningen

Voorbeelden van onderwijsvoorzieningen zijn:

  • een taxivergoeding;
  • een doventolk;
  • aangepaste software of meubilair.
  • remedial teaching (hulp van leerkrachten die speciaal zijn opgeleid om leerlingen extra te begeleiden);
  • extra begeleiding in de klas.

Voorwaarden onderwijsvoorzieningen

Om voor onderwijsvoorzieningen in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

  • de leerling of student is jonger dan 30 jaar;
  • de leerling of student heeft de voorziening nodig door ziekte of handicap;
  • de ziekte of handicap duurt naar verwachting langere tijd;
  • de leerling kan voor de voorziening geen gebruik maken van een andere regeling;
  • de voorziening helpt de leerling of student zijn beperkingen op te heffen of te verminderen.

Alle voorzieningen staan uitgebreid beschreven in de Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap.

Onderwijsvoorzieningen aanvragen

Een leerling die extra ondersteuning nodig heeft vanwege een handicap, kan deze ondersteuning aanvragen bij het UWV. Dit kan via het formulier ondersteuning bij visuele, auditieve of motorische handicap. Dit formulier vindt u in het overzicht van formulieren op de website van UWV.

Vervoersvoorzieningen voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs kunt u aanvragen bij de gemeente.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe lang mag mijn kind speciaal onderwijs volgen?
Hoe worden leerlingen met dyscalculie op school begeleid?
Hoe worden leerlingen met dyslexie op school begeleid?
Is in het speciaal onderwijs vrijstelling van sommige onderwijsactiviteiten mogelijk?
Wanneer komt mijn kind voor leerlingenvervoer in aanmerking?
Wat betekent het nieuwe stelsel voor passend onderwijs voor mij als ouder?
Wat is de rol van de onderwijsconsulent in het speciaal onderwijs?
Wat is speciaal onderwijs?
Kunnen leerlingen met dyscalculie vrijstelling krijgen van de rekentoets/het rekenexamen?
Krijgt mijn kind met ADHD of autisme aangepast onderwijs?
Hoe krijgt mijn hoogbegaafde kind onderwijs?
Hoe meld ik mijn kind aan voor het speciaal onderwijs?

Externe artikelen
Financiƫle gelijkstelling

Download: HTML | CSV | Excel | JSON