Algemeen

Krijgt mijn kind met ADHD of autisme aangepast onderwijs?

Extra begeleiding voor kinderen met autisme of ADHD

U meldt uw kind aan bij de school van uw voorkeur. De school onderzoekt vervolgens of uw kind extra begeleiding nodig heeft. Waar mogelijk biedt de school die begeleiding zelf aan. Als dit niet kan, zoekt de school in overleg met u naar een plek op een andere gewone of speciale school. U hoeft hiervoor geen indicatie meer aan te vragen voor een rugzak. 


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe lang mag mijn kind speciaal onderwijs volgen?
Hoe worden leerlingen met dyscalculie op school begeleid?
Hoe worden leerlingen met dyslexie op school begeleid?
Is in het speciaal onderwijs vrijstelling van sommige onderwijsactiviteiten mogelijk?
Wanneer komt mijn kind voor leerlingenvervoer in aanmerking?
Wat betekent het nieuwe stelsel voor passend onderwijs voor mij als ouder?
Wat is de rol van de onderwijsconsulent in het speciaal onderwijs?
Wat is speciaal onderwijs?
Kunnen leerlingen met dyscalculie vrijstelling krijgen van de rekentoets/het rekenexamen?
Hebben leerlingen met een handicap recht op onderwijsvoorzieningen?
Hoe krijgt mijn hoogbegaafde kind onderwijs?
Hoe meld ik mijn kind aan voor het speciaal onderwijs?

Externe artikelen
ADHD

Download: HTML | CSV | Excel | JSON