Algemeen

Hoe krijgt mijn hoogbegaafde kind onderwijs?

Hoogbegaafdheid herkennen

Hoogbegaafde kinderen kunnen de volgende kwaliteiten hebben:

  • opvallende intellectuele en sociale vaardigheden;
  • een uitstekende fijne motoriek;
  • een brede interesse;
  • creativiteit;
  • een zeer goed geheugen;
  • doorzettingsvermogen;
  • goed kunnen omgaan met oudere kinderen;
  • een hoog IQ (hoger dan 130).

Niet alle hoogbegaafde kinderen hebben al deze eigenschappen. De ene hoogbegaafde leerling is bijvoorbeeld op sociaal gebied sterk, terwijl een ander is juist op zichzelf is gericht. U kunt laten testen of uw kind hoogbegaafd is.

Hoogbegaafdheid op de basisschool

Normale basisscholen kunnen zowel leerlingen die minder als meer begaafd zijn extra begeleiding bieden. In het schoolprofiel of schoolplan geven scholen aan welke ondersteuning en begeleiding zij bieden.

Hoogbegaafdheid op de middelbare school

In het voortgezet onderwijs zijn scholen zelf verantwoordelijk voor onderwijs op maat aan hoogbegaafde leerlingen. Scholen ontvangen hier geld voor. In het schoolplan staat wat de school doet voor hoogbegaafde leerlingen.

Er is ook een landelijk netwerk van begaafdheidsprofielscholen. Deze scholen bieden extra aandacht aan hoogbegaafde leerlingen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe lang mag mijn kind speciaal onderwijs volgen?
Hoe worden leerlingen met dyscalculie op school begeleid?
Hoe worden leerlingen met dyslexie op school begeleid?
Is in het speciaal onderwijs vrijstelling van sommige onderwijsactiviteiten mogelijk?
Wanneer komt mijn kind voor leerlingenvervoer in aanmerking?
Wat betekent het nieuwe stelsel voor passend onderwijs voor mij als ouder?
Wat is de rol van de onderwijsconsulent in het speciaal onderwijs?
Wat is speciaal onderwijs?
Kunnen leerlingen met dyscalculie vrijstelling krijgen van de rekentoets/het rekenexamen?
Hebben leerlingen met een handicap recht op onderwijsvoorzieningen?
Krijgt mijn kind met ADHD of autisme aangepast onderwijs?
Hoe meld ik mijn kind aan voor het speciaal onderwijs?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON