Algemeen

Hoe meld ik mijn kind aan voor het speciaal onderwijs?

Aanmelden bij speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs

Als u denkt dat uw kind naar het speciaal (basis)onderwijs moet, kunt u uw kind aanmelden bij die school. De school onderzoekt of uw kind is aangewezen op de ondersteuning die de school biedt. 

Wat doet de school na aanmelding?

De school onderzoekt of uw kind de ondersteuning die de school biedt echt nodig heeft. Hiervoor kan de school u informatie vragen over de beperking van uw kind en de begeleiding die uw kind nodig heeft. 

Voordat de school uw kind toelaat, moet de school bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Deskundigen adviseren het samenwerkingsverband of uw kind (voortgezet) speciaal onderwijs nodig heeft. Is uw kind niet aangewezen op speciaal onderwijs ? Dan zoekt de school naar een andere (reguliere) school die de juiste begeleiding kan bieden. Dit gebeurt in overleg met u.

Slechtziende of slechthorende kinderen

Is uw kind slechtziend of slechthorend? Dan onderzoekt de Commissie voor Onderzoek of uw kind voldoet aan de toelatingseisen die voor speciaal onderwijs gelden. Is dat niet het geval? Dan moet u uw kind aanmelden bij een gewone school of een andere school voor speciaal onderwijs. Als dat nodig is, kunt u met de school afspraken maken over begeleiding voor uw kind.

Problemen bij het vinden van een school

Worden ouders en school het niet eens over het passende aanbod? Dan kunt u contact opnemen met een onderwijsconsulent.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe lang mag mijn kind speciaal onderwijs volgen?
Hoe worden leerlingen met dyscalculie op school begeleid?
Hoe worden leerlingen met dyslexie op school begeleid?
Is in het speciaal onderwijs vrijstelling van sommige onderwijsactiviteiten mogelijk?
Wanneer komt mijn kind voor leerlingenvervoer in aanmerking?
Wat betekent het nieuwe stelsel voor passend onderwijs voor mij als ouder?
Wat is de rol van de onderwijsconsulent in het speciaal onderwijs?
Wat is speciaal onderwijs?
Kunnen leerlingen met dyscalculie vrijstelling krijgen van de rekentoets/het rekenexamen?
Hebben leerlingen met een handicap recht op onderwijsvoorzieningen?
Krijgt mijn kind met ADHD of autisme aangepast onderwijs?
Hoe krijgt mijn hoogbegaafde kind onderwijs?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON