Algemeen

Wanneer zijn de schoolvakanties?

Overzicht schoolvakanties

Op de volgende pagina's vindt u de schoolvakanties per schooljaar:

Verplichte data voor kerstvakantie en 1 week meivakantie

De overheid stelt ook de data voor de kerstvakantie en 1 week meivakantie centraal vast. Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs mogen dus niet zelf bepalen wanneer zij kerstvakantie en meivakantie hebben. Net zoals voor de zomervakantie geldt. Basisscholen kunnen ouders voorstellen om de vastgestelde week meivakantie met een week te verlengen. De ouders in de medezeggenschapsraad (MR) moeten dit voorstel van de school goedkeuren. 

Mbo en hoger onderwijs bepalen vakantiedata zelf

Instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs bepalen zelf de data van vakanties. De verplichte data voor de zomervakantie en de adviesdata voor de overige vakanties gelden dus niet voor deze scholen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Op welke feestdagen is mijn kind vrij van school?
Welke regio's zijn er voor de spreiding van de schoolvakanties?
Hoeveel vakantiedagen zijn er in het onderwijs?
Hoe bepaalt de overheid de data voor schoolvakanties?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON