Algemeen

Hoeveel mag ik bijverdienen naast mijn studiefinanciering?

Vaststellen inkomen van bijverdiensten

Om vast te stellen hoeveel u bijverdient, kijkt DUO naar uw verzamelinkomen. Doet u geen aangifte bij de Belastingdienst, dan controleert DUO uw belastbaar loon. Het maakt niet uit of u inkomsten heeft uit loondienst, uit een uitkering of uit een eigen bedrijf. Het telt allemaal mee als inkomen. Verdient u meer dan het normbedrag, dan ziet de overheid u als financieel onafhankelijk. U kunt dan zelf de kosten voor uw studie dragen.

Stopzetten studiefinanciering boven bijverdiengrens

Verdient u meer dan de bijverdiengrens, dan is het verstandig uw studiefinanciering te stoppen. Dat doet u met ingang van de maand dat u over de bijverdiengrens heengaat. Ook moet u uw studentenreisproduct (studenten ov-chipkaart) stopzetten. Uiterlijk op de 5e werkdag van de maand waarin u geen recht meer heeft op studiefinanciering. Vraag ook meteen weer studiefinanciering aan voor het volgende kalenderjaar.

Stopzetten studiefinanciering achteraf

Komt u er achteraf achter dat u in het vorige kalenderjaar te veel heeft verdiend? Dan kunt u nog tot 1 juli van dat jaar de studiefinanciering laten intrekken over het vorige kalenderjaar. U kunt hiervoor het formulier Wijzigingen student gebruiken.

Terugbetalen te veel verdiend geld

Zijn uw inkomsten over de bijverdiensgrens heen gegaan dan betaalt u het bedrag boven de grens terug. U betaalt nooit meer terug dan u aan studiefinanciering hebt ontvangen in het vorige kalenderjaar. Hieronder vallen de basisbeurs, eventuele aanvullende beurs en studentenreisproduct.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Kan ik het bedrag van de maandelijkse aflossing studieschuld laten verlagen?

Externe artikelen
Studiefinanciering

Download: HTML | CSV | Excel | JSON