Algemeen

Heb ik als buitenlandse student recht op studiefinanciering in Nederland?

Voorwaarden voor studiefinanciering als buitenlandse student

Om studiefinanciering in Nederland te kunnen ontvangen moet u voldoen aan voorwaarden: 

Korter dan 5 jaar in Nederland

Als u nog geen 5 jaar in Nederland woont, kunt u onder bepaalde voorwaarden toch studiefinanciering krijgen. Kijk hiervoor in het nationaliteitenschema.

Verblijfsvergunning en studiefinanciering

Als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit kunt u misschien toch studiefinanciering krijgen. U moet dan wel in Nederland wonen en 1 van de volgende verblijfsdocumenten bezitten:

  • type II Regulier onbepaalde tijd;
  • type III Asiel bepaalde tijd;
  • type IV Asiel onbepaalde tijd.

Heeft u een ander of geen verblijfsdocument én woont u in Nederland? Kijk dan in het nationaliteitenschema. Misschien heeft u toch recht op studiefinanciering. 

Wachten op verblijfsvergunning en studiefinanciering

Ook als u nog wacht op een verblijfsvergunning kunt u studiefinanciering aanvragen. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wijst de aanvraag dan wel af. Krijgt u later alsnog het verblijfsdocument, dan kunt u een 'wijzigingsformulier student' sturen naar DUO. U doet daar dan een kopie van het verblijfsdocument bij. De DUO bekijkt dan opnieuw de aanvraag. Misschien krijgt u dan ook over de maanden in het verleden nog studiefinanciering.

Urennorm 56 uur per maand

Als student afkomstig uit een EU-land, EER-land of Zwitserland kunt u voor volledige Nederlandse studiefinanciering in aanmerking komen. U moet dan aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen: 

  • u werkt tenminste 56 uur per maand in Nederland; 
  • uw niet-Nederlandse ouder of partner werkt tenminste 56 uur per maand in Nederland.

Collegegeldkrediet voor EU / EER studenten

Komt u uit de EU/EER of Zwitserland en hebt u geen recht op studiefinanciering? Dan kunt u een collegegeldkrediet aanvragen. Dit is een maandelijkse lening die u pas na uw studie terug hoeft  te betalen. U vraagt dit aan met het formulier Aanvraag collegegeldkrediet voor studenten uit EU/EER-landen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer heb ik recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct?

Externe artikelen
Studiefinanciering

Download: HTML | CSV | Excel | JSON