Algemeen

Wat voor omroepen zijn er?

Landelijke publieke omroep

De landelijke publieke omroep verzorgt programma's op het gebied van informatie, cultuur, educatie en amusement. Die programma's worden uitgezonden op de publieke radio en televisiezenders. 

Landelijke omroeporganisaties

De landelijke omroeporganisaties vormen samen de publieke omroep. De omroeporganisaties maken de programma's. Zij bepalen de inhoud en zijn daar ook verantwoordelijk voor. De omroepverenigingen hebben zendtijd op de landelijke publieke zenders.

Er zijn op dit moment uit 10 omroepverenigingen: EO, VARA, AVROTROS, NCRV, KRO, VPRO, BNN, MAX, WNL en PowNed. WNL en PowNed zijn zogenaamde aspirant-omroepverenigingen, die een voorlopige erkenning hebben. 

NOS, NTR, STER

Behalve de omroepverenigingen horen ook de NOS, de NTR en de STER bij de landelijke publieke omroep. Dit zijn de taakorganisaties: omroepen met een specifieke programmataak. Zo zorgt de NOS voor de dagelijkse nieuwsvoorziening, sport en evenementen. De NTR maakt programma's voor allerlei maatschappelijke groepen. En de STER zorgt voor de reclame. 

Nederlandse publieke omroep (NPO)

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) bepaalt welke programma's worden uitgezonden op de publieke zenders. Dit gebeurt na overleg met de omroeporganisaties. De NPO is het bestuur van het publieke omroepbestel. De stichting zorgt ervoor dat het aanbod op alle zenders herkenbaar en geordend is. 

Regionale publieke omroep

Er zijn 13 regionale omroepen. Regionale omroepen hebben geen leden. Ze maken uitzendingen voor de inwoners van een regio. Ook zijn ze de rampenzender bij rampen.

Regionale omroepen worden sinds 2014 direct betaald door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tot 2014 waren de provincies verantwoordelijk voor de financiering. De Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS) behartigt de belangen van de regionale omroepen. ROOS ontwikkelt ook beleid voor regionale omroepen en treedt op namens de bedrijfstak.

Lokale publieke omroep

Lokale omroepen verzorgen uitzendingen voor de inwoners van een bepaalde gemeente. Bijna alle Nederlandse gemeenten hebben een lokaal radio- en televisiestation. Het aantal zenduren verschilt per omroep afhankelijk van de financiële steun die ze van de gemeente krijgen.

Gemeenten moeten sinds 2010 zorgen voor de financiering van de lokale omroep. De omroep moet dan wel voldoen aan de eisen uit de Mediawet.

Nederland telt ongeveer 300 lokale omroepen. Deze zijn verenigd in de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON).

Nederlandse televisie in het buitenland

BVN (het beste van Vlaanderen en Nederland) is de publieke zender voor Nederlanders en Vlamingen in het buitenland. Dit is een samenwerkingsverband van de publieke omroep, de Vlaamse Radio en Televisie (VRT) en Radio Nederland Wereldomroep (RNW). BVN zendt Nederlandstalig uit. De zender is wereldwijd 24 uur per dag te ontvangen. Via de satelliet, en in sommige landen ook via de kabel.

Commerciële omroep

Er zijn veel commerciële omroepen te ontvangen in Nederland. Commerciële omroepen hebben een winstoogmerk en krijgen geen overheidsgeld. Zij moeten het hebben van de reclame- en sponsorinkomsten. Commerciële omroepen die in Nederland gevestigd zijn moeten toestemming hebben van het Commissariaat voor de Media. Dat geldt bijvoorbeeld voor SBS6, Net5 en Veronica. Ook zijn ze gebonden aan de regels van de Nederlandse Mediawet. RTL4, 5, 7 en 8 zijn in Luxemburg gevestigd en vallen onder de Luxemburgse wet.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Waar kan ik een klacht indienen over een programma op de televisie (tv) of de radio?
Wat is de overheid van plan met de publieke omroep?
Aan welke eisen moet een omroepvereniging voldoen?
Welke publieke zenders zijn er?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON