Algemeen

Wanneer heb ik recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct?

Voorwaarden voor studiefinanciering

Om studiefinanciering te krijgen gelden voorwaarden voor zowel het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) als het hoger onderwijs. Bijvoorbeeld dat u 18 jaar of ouder bent en dat u een studie aan een erkende hogeschool of universiteit volgt. De voorwaarden voor het mbo verschillen van de voorwaarden voor het hoger onderwijs.

Onderdelen van studiefinanciering

Als u aan alle voorwaarden voldoet, heeft u recht op studiefinanciering. De studiefinanciering bestaat uit een:

  • Basisbeurs

    Iedereen die recht heeft op studiefinanciering krijgt een basisbeurs. De basisbeurs is onderdeel van de prestatiebeurs. De basisbeurs verdwijnt per 1 september 2015 in het hoger onderwijs. Hiervoor in de plaats komt een lening (het studievoorschot)
  • Aanvullende beurs

  • Of u een aanvulling op uw prestatiebeurs krijgt hangt af van het inkomen van uw ouders. Deze beurs is in de eerste 5 maanden een gift.
  • Studentenreisproduct

    U heeft recht op de reisvoorziening tijdens de nominale duur van uw studie (bij de meeste studies is dat 4 jaar) plus 1 uitloopjaar. U kunt kiezen voor een weekabonnement of een weekendabonnement. U moet het studentenreisproduct op een persoonlijke ov-chipkaart laden.

Prestatiebeurs

U krijgt uw studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs. Dit betekent dat er een prestatie tegenover moet staan. Als u uw diploma binnen 10 jaar haalt, krijgt u de basisbeurs, de aanvullende beurs en de ov-kaart in de vorm van een gift. Haalt u het diploma niet binnen 10 jaar? Dan blijft de studiefinanciering een lening die u gewoon moet terug betalen. Vanaf 1 september 2015 verdwijnt de basisbeurs in het hoger onderwijs. U ontvangt dan alleen nog de ov-kaart en de aanvullende beurs in de vorm van een prestatiebeurs. Ook een ov-kaart moet u dus terugbetalen, als u geen diploma haalt. De waarde van de ov-kaart is ongeveer € 100 per maand. 

Studievoorschot vanaf 1 september 2015

Bent u een nieuwe bachelorstudent of nieuwe masterstudent? Dan kunt u vanaf 1 september 2015 gebruikmaken van het studievoorschot. De basisbeurs verdwijnt dan. Het studievoorschot is een lening, die u tegen voordelige voorwaarden kunt afsluiten bij de overheid. Die lening is niet verplicht. U mag zelf bepalen hoe u uw studie financiert.

Als uw studie al in augustus 2015 start, valt u waarschijnlijk ook onder het nieuwe studiefinancieringsstelsel. Het studiejaar begint namelijk op 1 september en eindigt op 31 augustus van het volgende jaar. Dat staat zo in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Bij sommige masteropleidingen is tussentijdse inschrijving mogelijk, als u uw bachelor al heeft afgerond. In dat geval behoudt u uw recht op een basisbeurs. Het beleid hiervoor verschilt per instelling. U kunt navragen bij uw studieadviseur hoe het bij uw instelling geregeld is.

Studielening

Naast uw basisbeurs (en eventuele aanvullende beurs), kunt u een lening aanvragen. Hoeveel u maximaal mag lenen hangt af van het schooltype en of u thuis woont of uitwonend bent. U bepaalt zelf hoeveel u wilt lenen. Over de lening wordt rente berekend vanaf het moment dat u de lening opneemt. Dit rentetarief is wel voordelig, en lager dan de rente die u over commerciële leningen betaalt. Ook de terugbetaalregeling bij de overheid is een stuk socialer dan de terugbetaaleisen die horen bij een commerciële lening. Zo betaalt u na uw afstuderen naar vermogen terug. 

Collegegeldkrediet

Collegegeldkrediet is een lening om het collegegeld te betalen. Als u studeert aan een universiteit of hogeschool, heeft u hier recht op. Per maand kunt u een bedrag lenen waarmee u het collegegeld kunt betalen. Over het collegegeldkrediet betaalt u rente. U krijgt het collegeldkrediet samen met de rest van de studiefinanciering uitbetaald.

Hoogte studiefinanciering

De hoogte van de studiefinanciering verschilt voor thuiswonenden en uitwonenden. Ook is de opleiding die u volgt van invloed op het bedrag:

Studiefinanciering aanvragen

U vraagt studiefinanciering online aan bij DUO. Hiervoor heeft u een DigiD met sms-functie nodig. Vraag minimaal 3 maanden voor uw studie begint studiefinanciering aan. Alle informatie over aanvragen van studiefinanciering vindt u op de website van DUO.

Controle uitwonendenbeurs

Als u niet meer thuis woont krijgt u een uitwonendenbeurs. DUO controleert of u recht heeft op een uitwonendenbeurs. U riskeert een boete als u ten onrechte een beurs voor uitwonenden ontvangt. Als straks in het hoger onderwijs de basisbeurs vervalt, verdwijnt ook het onderscheid tussen thuis- en uitwonende beurs. Iedereen bepaalt zelf welk bedrag hij wil lenen. De hoogte van de aanvullende beurs is voor thuis- en uitwonende studenten gelijk. En is alleen afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de ouders. 


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Heb ik als buitenlandse student recht op studiefinanciering in Nederland?

Externe artikelen
Studiefinanciering
Studentenreisproduct

Download: HTML | CSV | Excel | JSON