Algemeen

Kan ik online mijn diplomagegevens inzien?

Onderwijssoorten in het diplomaregister

Een overzicht van de onderwijssoorten die in het diplomaregister zijn opgenomen, vindt u op de website van DUO. Nog niet alle jaargangen staan in het diplomaregister. Staat uw jaargang in het register? Dan kunt u uw diplomagegevens bekijken door in te loggen op Mijn DUO. U heeft hiervoor een DigiD met sms-controle nodig.

Uittreksel downloaden in diplomaregister

U kunt in het diplomaregister gratis een digitaal uittreksel van uw diplomagegevens downloaden. Het uittreksel is een pdf, voorzien van een certificaat. Dit certificaat is het bewijs dat het document afkomstig is van DUO. Het digitale uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van uw diploma. Alleen is een gewaarmerkte kopie op papier en is het uittreksel digitaal.

U kunt het uittreksel bijvoorbeeld naar een werkgever mailen. Of u kunt het gebruiken in andere situaties waarin u moet aantonen welke diploma's u heeft behaald.

Toegang tot gegevens diplomaregister

U heeft alleen toegang tot uw eigen diplomagegevens. Ook enkele overheidsorganisaties kunnen gebruikmaken van uw gegevens in het diplomaregister. Dit doen ze op basis van hun wettelijke taak. Daarnaast hebben scholen en onderwijsinstellingen beperkt toegang tot het register. Als een instelling of organisatie uw gegevens heeft bekeken, ziet u dit in het diplomaregister.

Doelen diplomaregister

Het diplomaregister helpt fraude te voorkomen. Ook zorgt het register voor lastenverlichting bij burgers, onderwijsinstellingen en overheidsorganisaties. Als u uw diploma kwijt bent of als uw diploma gestolen is, kunt u in het register kijken of er een uittreksel van uw diploma in staat.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON